Az okiratot készítő közjegyző végrehajtási záradékkal látja el a közjegyzői okiratot, ha az tartalmazza

a) a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú kötelezettségvállalást,

b) a jogosult és a kötelezett nevét,

c) a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét,

d) a teljesítés módját és határidejét.

Ha a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat

tanúsítsa.

A végrehajtási kérelmet öt példányban kitöltött nyomtatványon kell előterjeszteni.

A végrehajtási kérelem előterjesztéséért a közjegyzőnek díjat kell fizetni. A díj mértéke végrehajtás elrendelése iránti kérelem esetén az ügyérték egy százaléka, de legalább 5000,- Ft, legfeljebb 150 000,- Ft; ha pedig az ügyérték nem állapítható meg, 5000,- Ft.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 23/C. §-ának alkalmazása során az okiratot készítő közjegyzőn azt a közjegyzőt kell érteni, aki azon az álláshelyen működik, melyen az alapokiratot készítő közjegyző működött.