A közjegyzői okiratnak speciális bizonyító ereje van arra nézve, hogy a jognyilatkozatot az okiratban szereplő személy ott, akkor, oly módon tette meg, ahogy az okiratban szerepel. A közjegyzői okirat alapján – peres eljárás nélkül – közvetlen bírósági végrehajtást lehet indítatni nem csak Magyarország, hanem az Európai Unió országaiban is.
Közjegyző irodánk nagy szakmai tapasztalattal vállalja bármely típusú szerződés (pl. házassági, ajándékozási, adásvételi, társasági, öröklési, tartási vagy kölcsön szerződés stb.) vagy jognyilatkozat (pl. végrendelet, befogadó- és tartozáselismerő nyilatkozat, meghatalmazás) közjegyzői okiratba foglalását.

a. bérleti-, adásvételi szerződések
b. házassági vagyonjogi megállapodások
c. társasági joggal kapcsolatos szerződések, jognyilatkozatok
d. teljes hatályú apai elismerő-, élettársi-, és egyéb jognyilatkozatok
e. végrendeletek készítése
f. hitel és kölcsönszerződések, egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok
g. biztosítéki szerződések (zálog, kezesi, óvadéki, opciós szerződések)
h. meghatalmazások
i. befogadó nyilatkozatok

Letölthető dokumentumok:
Közjegyző okirat-szerkesztési eljárására irányuló kérelem (Pdf)