A házasulók és a házastársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat a házassági életközösség időtartamára házassági vagyonjogi szerződéssel rendezhetik. Ha a házassági vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, a házastársak között a házassági életközösség időtartama alatt házastársi vagyonközösség (törvényes vagyonjogi rendszer) áll fenn. Házassági vagyonjogi szerződésben a házasulók és a házastársak maguk határozhatják meg azt a vagyonjogi rendszert, amelyet a házastársi vagyonközösség helyett a szerződésben meghatározott időponttól életközösségük időtartama alatt a vagyoni viszonyaikra alkalmazni kell. A házassági vagyonjogi szerződés akkor érvényes, ha azt közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalják.

Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásról az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 36/H–36/K. §-ai rendelkeznek. A házassági és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásának részletes szabályait 17/2014. (III. 13.) KIM rendelet rögzíti.

A nyilvántartásban szereplő adatok kezelésének célja, hogy megkönnyítse a vagyonjogi szerződések fennállásának bizonyítását. A nyilvántartás közhiteles.

A közjegyző illetékességét a házastársak, illetve az élettársak bármelyikének lakóhelye vagy tartózkodási helye határozza meg. Belföldi lakóhely, tartózkodási hely hiányában az eljárásra bármelyik közjegyző illetékes. A Budapesten működő közjegyzők illetékessége a főváros egész területére kiterjed.