Amennyiben Önnek valakivel szemben jogos pénzkövetelése áll fenn, a követelését fizetési meghagyásos úton érvényesítheti.

1. Mikor indítható az eljárás?

Ha Önnek lejárt követelése van, amely tőkekövetelés nem haladja meg a 3 millió forintot, követelését kizárólag fizetési meghagyásos (fmh) úton tudja érvényesíteni. 3-30 millió forint közötti tőkekövetelés összeg esetén választása szerint fmh útján vagy bírói úton, 30 millió forint feletti összeg esetén követelését nem tudja közjegyző előtt érvényesíteni.

2. Hogy indítható az eljárás?

a) Jogi képviselő nélkül eljáró magánszemély, illetve társasház papír alapon a Magyar Országos Közjegyző Kamara által rendszeresített űrlap benyújtásával tudja érvényesíteni követelését (https://mokk.hu/ugyfeleknek/FMH-kerelem.php).

b) Amennyiben egyéb szervezetként nincs elektronikus aláírása, nem tud papíralapon eljárást indítani. Ebben az esetben javasoljuk forduljon ügyvédhez, aki elektronikus aláírással rendelkezik.

c) Az eljárás megindításához a kérelem benyújtása mellett az eljárási díj csekken történő megfizetése, és a csekkszelvény kérelemhez csatolása szükséges.

3. Mit vizsgál a közjegyző?

A közjegyző csak formai szempontból vizsgálja a kérelmet, azaz valamennyi szükséges adat szerepel-e a kérelemben, nincs-e az adatok között ellentmondás, stb. Az adatok tartalmi helyességéért a kérelmező felel, amit egy esetlegesen perré alakuló eljárás során a bíróság előtt szükséges bizonyítani. A közjegyző előtti eljárás során nincs mód bizonyítás felvételére, az eljáráshoz csak a kérelmet és a csekkszelvényt kell benyújtani.

4. Mennyibe kerül az eljárás?

A kérelemben feltüntetett követelés tőkeösszegének 3 %-át szükséges megfizetni eljárási díjként, de legalább 8.000,-, legfeljebb 300.000,- forintot.

5. Mi az eljárás menete?

a) A kérelmet a közjegyző megküldi a kötelezett címére, akinek 15 napja van, hogy reagáljon rá.

b) Ha vitatja a tartozása fennállását, azaz ellentmondást terjeszt elő, akkor az eljárás perré alakul, és a közjegyző megküldi az iratanyagot az illetékes bíróságnak. Ilyenkor a jogosultnak a perré alakító végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül keresetlevelet kell benyújtania a bíróságon, és meg kell fizetnie a peres eljárás illetékét.

c) Az fmh kézhezvételét követő 15 napon belül a kötelezett részletfizetési vagy fizetési halasztási kérelmet is benyújthat.

d) Ha a kötelezett 15 napon belül nem vitatja a kérelem tartalmát, akkor az fmh jogerős lesz, és a jogosult kérheti az fmh végrehajtását.

6. Mi a teendő, ha jogerős lesz a fizetési meghagyás?

Jogerős fmh alapján végrehajtási eljárás (fmhvh) indítható a kötelezettel szemben. Az eljárás megindításához az fmh kérelemhez hasonló űrlapot kell kitölteni (https://mokk.hu/ugyfeleknek/FMHVH-kerelem.php), és az eljárás díját megfizetni, valamint a csekkszelvényt csatolni.

A papír alapú fizetési meghagyás kibocsátása bármelyik közjegyzőnél kezdeményezhető, ha a jogosultnak az adóssal szemben bármilyen jogcímen lejárt pénzkövetelése van, és ismeri a kötelezett belföldi címét.

Amennyiben segítségre van szüksége az fmh vagy fmhvh űrlapok kitöltésében, az iroda munkatársai készséggel segítenek.