Az európai fizetési meghagyásos eljárás alternatív igényérvényesítési eszközként áll a jogosult rendelkezésére.

A kérelmeket csak papír alapon és csak a közjegyzőhöz lehet benyújtani. A kérelem bármelyik közjegyzőhöz benyújtható.

Az EU Fmh a lejárt pénzkövetelésekre terjed ki, továbbá alkalmazásának előfeltétele, hogy az ügy határon átnyúló jelleggel bírjon.

A kérelmet az EU Fmh rendelet mellékletében található „A” formanyomtatványon lehet benyújtani.

Az eljárási díj mértéke a főkövetelés tőkeösszegének három százaléka, de legalább 5000,- Ft és legfeljebb 300 000,- Ft.

Irodánkhoz benyújtott papír alapú fizetési meghagyást még aznap feldolgozzuk.