Irodánk segítséget nyújt arra az esetre, ha értékpapírja, takarékbetétkönyve, okirata eltűnt, megsemmisült, ellopták vagy elveszett, és meg kívánja akadályozni annak illetéktelen személy által történő felhasználását.

@Bizalmi őrzés/Közjegyzői Letét
a) A közjegyző pénzt, értéktárgyat, értékpapírt csak az általa közjegyzői okiratba foglalt szerződéssel kapcsolatban vehet át, pl.: vételárat a vevőtől, ha ő készíti az adásvételi szerződést.

A közjegyző az átvett értékeket a saját és mások vagyonától elkülönítetten kezeli, azokról külön nyilvántartást vezet, az átvett pénzt kifejezetten erre a célra nyitott külön bankszámlán helyezi el.

b) Más tárgyat, okiratot, váltót és információhordozót – CD vagy DVD lemez, videokazetta – a közjegyző kérésre bármikor közjegyzői letétbe vehet, amelynek célja az esetleges későbbi bizonyítás megkönnyítése, jogok, elsőbbségek biztosítása. A közjegyző az átvételekor jegyzőkönyvet vesz fel, továbbá meggyőződik arról, hogy az átadott letétnek valóban az a tartalma, amit a letevő megjelölt, emiatt nem vehető át zárt boríték letétként.
A közjegyző a letétet csak a letevőnek, vagy az általa megnevezett harmadik személynek – a személyazonosság igazolása után – adhatja ki.

c) Végrendelet letétbe helyezésének a célja, hogy a későbbi hagyatéki eljárás során a végrendelet érvényesüljön.
Módja: A végrendelkező nyílt vagy zárt borítékban személyesen az eljáró közjegyző előtt letétbe helyezi a végrendeletét, amelynek tényéről a közjegyző jegyzőkönyvet készít, az ügyfél pedig a végrendelet átvételéről elismervényt kap.

a. pénz, értéktárgy, értékpapír bizalmi őrzése
b. végrendeletek letétbe vétele
c. okiratok, elektronikus adathordozók letétbe vétele