A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a továbbiakban: Hbnytv.) és a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a továbbiakban: Hbnyr.) rendelkezései az irányadóak.

A hitelbiztosítéki nyilvántartó rendszer a korábbi ZONY és GKZONY közhiteles zálogjogi nyilvántartási rendszereket váltotta fel.

A rendszerbe a nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatokat teheti meg: zálogjogi, faktori, lízing és tulajdonjog fenntartással történő eladási nyilatkozat.

A nyilatkozatok megtételéhez szükséges űrlapok a www.mokk.hu weboldalon keresztül érhetőek el.

Továbbá amennyiben a felek úgy rendelkeznek, a zálogszerződést, tulajdonjog-fenntartással történő eladást, faktoring szerződést vagy lízingszerződést közokiratba foglaló közjegyző – minősített elektronikus aláírásának használatával – rögzíti a hitelbiztosítéki rendszerben.

Hitelbiztosítéki nyilatkozatot csak regisztrált felhasználó és csak regisztrált felhasználóval szemben tehet.

A regisztráció háromféleképpen kezdeményezhető:

a) a hitelbiztosítéki rendszerben a https://hbny.mokk.hu honlapon elektronikus aláírással,

b) a hitelbiztosítéki rendszerben a https://hbny.mokk.hu honlapon elektronikus aláírás nélkül,

c) a közjegyző előtt, amennyiben a kérelmező nem rendelkezik elektronikus aláírással.

A regisztráció érvényesítéséhez a kérelmezőnek közjegyzőhöz kell mennie, hogy előtte azonossági nyilatkozatot tegyen, amelyben nyilatkozik a regisztrációs kérelemben közölt adatok valósággal egyezőségéről és hitelességéről.

Továbbá az elektronikus aláírással nem rendelkező ügyfél nevében a nyilatkozatot a közjegyző teheti meg.