Az előzetes bizonyításnak azokban az ügyekben lehet nagy jelentősége, amikor a bizonyíték utóbb már nem, vagy csak nagy nehézséggel szerezhető be.
A közjegyző az igazságügyi szakértő személyét maga választja ki, arról a kérelmező meghallgatása nélkül dönt. Éppen ezért a kirendelt szakértő függetlensége, pártatlansága utóbb nem is vitatható. Szakértőként a szakértői névjegyzékben szereplő igazságügyi szakértőt, szakvélemény adására feljogosított gazdasági társaságot, szakértői intézményt, vagy külön jogszabályban meghatározott állami szervet, intézményt, szervezetet lehet kirendelni. A közjegyző által kirendelt szakértő véleményét egy későbbi bírósági eljárásban szabadon fel lehet használni. A szakvélemény ugyanolyan bizonyító erővel rendelkezik, mintha a szakértőt maga a bíróság rendelte volna ki.

Alkalmazási területek: szerződések létrehozása, elkészítése, értelmezése, teljesítésnél felmerülő problémák megoldása:fizetési nehézségek, kivitelezési minőségbeli problémák, szállítási határidő be nem tartása, garancia és szavatosság kérdése, kártérítési igények rendezése.